Pravno obvestilo

Nahajate se na spletnem mestu X-guard, ki je last podjetja I5, d.o.o., Cesta v Mestni log 88a, 1000Ljubljana. Vsebine na tem spletnem mestu so oblikovane z namenom splošnega informiranja, ozaveščanja o družbi I5, d.o.o., Cesta v Mestni log 88a, Ljubljana ter o njenih proizvodih in storitvah. Natančno preberite te pogoje uporabe spletnega mesta, in če boste še naprej uporabljali to spletno stran, se strinjate in soglašate s temi pravili.

Vse informacije, vsebovane na teh spletnih straneh, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vsebine, objavljene na tem spletnem mestu, je dovoljeno reproducirati le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez dovoljenja podjetja I5, d.o.o., Cesta v Mestni log 88a, Ljubljana.

Po svojih najboljših močeh se trudimo, da na spletnem mestu objavljamo le prave in posodobljene podatke, vendar pa ne moremo zagotavljati popolne točnosti in zanesljivosti vseh objavljenih podatkov. Prav tako ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitne posledice, nastale zaradi uporabe informacij, objavljenih na tem spletnem mestu, ali za začasno nedelovanje spletnega mesta. Vsi uporabniki uporabljajo vso objavljeno vsebino na lastno odgovornost. I5, d.o.o., Cesta v Mestni log 88a, Ljubljana ali druge pravne ali fizične osebe, ki so sodelovale pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarjajo za kakršno koli škodo, ki bi nastala z uporabo vsebin, informacij ali z dostopom do teh spletnih strani in zaradi nezmožnosti delovanja, uporabe informacij ali napak, ne glede na morebitno predhodno obvestilo.

Zavedamo se, da je zasebnost obiskovalcev našega spletnega mesta zelo pomembna. Zato bodo vsi podatki, ki jih pridobimo na spletnem mestu, uporabljeni izključno v namene, za katere so bili pridobljeni. Vse osebne podatke bomo hranili v tajnosti in jih ne bomo posredovali nikomur brez vaše predhodne privolitve.

Spletna stran X-guard vsebuje tudi povezave s spletnimi mesti drugih ponudnikov spletnih vsebin, povezave le-teh pa vodijo do virov, ki se nahajajo na strežnikih, ki jih opravljajo drugi ponudniki, nad katerimi družba I5, d.o.o., Cesta v Mestni log 88a, Ljubljana nima nadzora in zato ne more jamčiti ne posredovati pritožb glede točnosti spletnih strani, za katere nudi povezave ali reference.

I5, d.o.o., Cesta v Mestni log 88a, Ljubljana si pridržuje pravico do spremembe vseh podatkov, ki so objavljeni na tem spletnem mestu.

Z uporabo tega spletnega mesta obiskovalec potrjuje, da sprejema navedene pogoje in z njimi soglaša.