Izdali smo nov pregledni katalog sistemov, ki jih ponujamo ter izdali tudi slovensko verzijo.