Slovenski institut za kvalitetu i mjeroslovlje dodijelio nam je certifikat o sukladnosti za proizvode X-GuardS i X-GuardM te kasnije još i dodatak namijenjen za standarde zaštite okoliša. Proizvodi X-GuardS i X-GuardM jedini su proizvodi na tržištu koji certifikatima dokazuju ispunjavanje svih standarda koje zahtijeva djelatnost.

Certifikat o sukladnosti Dodatak za ekološke standarde