Prvenstveno se brinemo i za zdravlje. Zato vas obavještavamo da je naša tvrtka i5 d.o.o. nakon nekoliko mjeseci testiranja boje u Nacionalnom laboratoriju za zdravlje i hranu dobila izjavu laboratorija da boja nije štetna za zdravlje ljudi. Dobivanje takve potvrde je rijetkost.