Predstavili smo sustave za elektrokemijsku zaštitu novca u Nacionalnom forenzičkom laboratoriju.