Pridobili smo certifikat o skladnosti SIQ za sisteme za zaščito bankomatov pred eksplozivnim plinom ter pričeli s trženjem predmetnega produkta tudi na slovenskem in ostalem balkanskem trgu.