Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje nam je podelil certifikat o skladnosti za produkte X-GuardS in X-GuardM ter kasneje še dopolnitev za okoljevarstvene standarde. Produkta X-GuardS in X-GuardM sta edina produkta na trgu, ki s certifikati dokazujeta izpolnjevanje prav vse standardov, ki jih zahteva dejavnost.

Certifikat o skladnosti Dopolnitev za okoljevarstvene standarde