Predstavili smo sisteme za elektrokemijsko zaščito denarja na Nacionalnem forenzičnem laboratoriju.