Sistem X-Guardpro postaja še bolj zanesljiv. Spremenili in izboljšali smo varnostne funkcije sistema ter tako dosegli večjo učinkovitost oziroma zanesljivost. Ker želimo našo ponudbo prepoznavno pod istim imenom, smo sistemu zamenjali naziv in sicer ga na trgu najdete pod blagovno znamko X-GuardM. Tudi v bodoče želimo, da naše produkte prepoznate v skupini produktov X-Guard.