Prenovili in izboljšali smo sistem i5EAP ter spremenili naziv, ki se sedaj prodaja pod blagovno znamko X-GuardS. Hkrati smo na SIQ vložili vlogo za pridobitev certifikata skladnosti.